EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa Twoje szanse na rynku pracy!!!

Czym jest Europass

Jeśli planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny i zrozumiały sposób. Europass w nowatorski sposób umożliwia:

  • zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących);
  • poruszanie się po całej Europie.


Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.
 

Dokumenty wchodzące w skład Europass:

Pozostałe dokumenty wydają uprawnione do tego instytucje.

 

Jak skorzystać z Europass – CV oraz Paszportu Językowego?

Dokumenty można wypełnić on-line lub pobrać w formacie Word lub Open Office we wszystkich językach Unii Europejskiej na stronie europejskiego portalu Europass: http://europass.cedefop.europa.eu.

Formularze obu dokumentów wraz z instrukcją wypełniania można także znaleźć na naszej stronie - w zakładkach po lewej stronie.

 

Zapraszamy do korzystania!!
 


Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.